Het Netwerk IBP is een initiatief van schoolbesturen in het po en vo. Binnen het netwerk kun je kennis opdoen en zelf bijdragen aan activiteiten. 

Als lid van het Netwerk IBP profiteer je van:  

  • Een online forum voor vragen en kennisdeling. Deel kennis en documenten met elkaar en stel vragen aan collega’s en experts van Kennisnet en de sectorraden. 
  • Terugkerende netwerkbijeenkomsten waarin we nieuwe IBP-ontwikkelingen bespreken en waarin je ervaringen kunt delen en de samenwerking opzoeken. Nu nog digitaal, maar in de toekomst ook op locatie. 
  • Toegang tot gezamenlijk uitgevoerde Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en gezamenlijk getoetste verwerkersovereenkomsten. Je kunt ook deelnemen aan werkgroepen om samen een DPIA uit te voeren of verwerkersovereenkomsten te toetsen. Bij lastige vraagstukken gaan we in gesprek met de leverancier. 
  • Themagroepen, zoals de werkgroep bewaartermijnen of het rondetafelgesprek cybersecurity en informatiebeveiliging.
  • Ruimte voor nieuwe initiatieven, contact met experts en met de andere leden van het netwerk. 

Regiegroep IBP po/vo

De regiegroep bestaat uit André Poot (Willem van Oranje Onderwijsgroep), Ciska Doeleman (Stichting Catent), Hans Miegielsen (Stichting INOS), Koen Wouters (Libréon), Gijs-Jan Bornebroek (De Haagse Scholen), Henk Links (Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden) en Lily Kampers (Wonderwijs). De regiegroep wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad. 

 

Werk- en klankbordgroepen van het Netwerk IBP

Sommige leden van het netwerk werken in groepen samen aan IBP-vraagstukken: 

  • Klankbordgroep IBP po/vo 
  • Kennisgroep FG
  • Werkgroep bewaartermijnen 

 

IBP Awards 2023 voor bijzondere bijdragen aan IBP op scholen 

Het netwerk Informatiebeveiliging en privacy po/vo reikt sinds 2022 jaarlijks de IBP Awards uit. Met deze onderscheiding eren we personen die bijzondere bijdragen hebben geleverd aan het bevorderen van informatiebeveiliging en privacy (IBP) in hun schoolorganisatie.  

De IBP Awards 2023 zijn toegekend aan Floris Pols en Karlijn Betz. Floris Pols, Chief Information Security Officer (CISO) bij Stichting BOOR, kreeg de IBP Award voor zijn overtuigende en proactieve aanpak van IBP. Karlijn Betz, informatiemanager en privacy officer bij De Onderwijsspecialisten, ontving de IBP Award voor haar heldere en creatieve aanpak van complexe IBP-kwesties. 

Meer lezen over de IBP Awards 2022? Lees dit artikel
Lees hier meer over de IBP Awards 2023

Floris Pols, Chief Information Security Officer (CISO) bij Stichting BOOR

 

Karlijn Betz, informatiemanager en Privacy Officer bij De Onderwijsspecialisten