Besloten groep

Klankbordgroep IBP po/vo

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen uit zowel het primair als voortgezet onderwijs. De
klankbordgroep is een generieke, structurele klankbordgroep van het Netwerk...

0
bijdragen
0
reacties
0
leden
Besloten groep

Werkgroep bewaartermijnen

De werkgroep bewaartermijnen houdt zich bezig met het actualiseren en (zo nodig) verder uitbreiden van het overzicht van bewaartermijnen in het onderwijs, het delen van best practices en het...

0
bijdragen
0
reacties
0
leden